Op al onze opdrachten zijn de “Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden”  van toepassing zoals die zijn voorgeschreven voor de aangesloten leden door de NOAB, de beroepsvereniging waarbij ook wij zijn aangesloten.

Deze voorwaarden kunt u lezen en desgewenst printen door via de pagina “links” op deze website te gaan naar de NOAB, vervolgens kiest u voor “ondernemers” en dan “reglementen”.  Op de website van de NOAB vindt u overigens meer wetenswaardigheden over die organisatie en haar aangesloten leden.

Enkele belangrijke voorwaarden zijn de volgende, hier sterk verkort weergegeven:

art 4a: de opdrachtnemer behartigt de belangen van zijn opdrachtgever naar beste kunnen
art 4b: de gedrags en beroepsregels van de NOAB zijn van toepassing
art 4d: er bestaat geen garantie dat het beoogde einddoel altijd wordt behaald
art 5 : de opdrachtgever moet de opdrachtnemer volledig en tijdig informeren over alles van van belang kan zijn
art 6 : de opdrachtnemer betracht geheimhouding
art 15 : tenzij anders overeengekomen is het uurtarief van toepassing (zie ook elders op deze site)
art 19 : declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening