De werkruimte

De werkruimte

Financieel en fiscaal adviesbureau Ockhuysen, in casu Gijs Ockhuysen, verricht werkzaamheden op de volgende terreinen:

 • verzorgen van alle fiscale aangiften van particulieren en bedrijven
 • administratieve organisatie van midden- en kleinbedrijf
 • begeleiden en controleren van de administratie van bedrijven
 • verzorgen jaarstukken van ondernemingen
 • oprichting en begeleiding stamrecht B.V. ‘s
 • actuariële berekeningen pensioen en stamrecht
 • taxplanning, estateplanning, successieplanning voor particulieren en bedrijven
 • begeleiding van bedrijfsoverdrachten
 • waardebepaling bedrijven
 • begeleiding van financiële problematiek op elk gebied
 • begeleiding (met name op het financiële gebied) bij echtscheiding
 • optreden als executeur bij overlijden
 • beoordeling pensioenproblematiek
 • verzorgen administratie: bij enigszins substantiële omvang worden deze werkzaamheden uitbesteed
 • verzorgen salarisadministratie: deze werkzaamheden worden altijd uitbesteed

Ook andere aan vorenstaande werkzaamheden gerelateerde zaken kunnen aan de orde komen en tot de uit te voeren werkzaamheden behoren.