De tarieven en vrijstellingen bij schenken en erven wijzigen jaarlijks. Ook kunnen voor bepaalde vrijstellingen voorwaarden van toepassing zijn. Laat u zich goed informeren voordat u schenkingen verricht. De vrijstellingen gelden per ontvanger.

Enkele belangrijke vrijstellingen schenkbelasting (2022):
     
aan een eigen kind    5.677
aan een kind van 18 tot 40 jaar, eenmalig, verhoogd   27.230
aan kind 18-40 jr eenmalig tbv studie   56.724
t.b.v. aankoop huis / aflossing hyp (onder voorwaarden!!)   106.671
overige schenkingen   2.273
      
Enkele belangrijke vrijstellingen erfbelasting:
echtgenoot / geregistreerd partner   680.645
kinderen en kleinkinderen   21.559
zieke en gehandicapte kinderen   64.666
ouders   51.052
overige verkrijgers   2.273
     
Tarieven schenk- en erfbelasting 2022:
     
  bedrag t/m 130.424 bedrag boven 130.424
echtgenoot en kinderen 10% 20%
(achter)kleinkinderen 18% 36%
broers, zussen, grootouders 30% 40%