De heffingsrente en invorderingsrente wordt door de belastingdienst in rekening gebracht resp. vergoed bij te late betaling of ontvangst op aanslagen of bij betalingen op aanslagen die betrekking hebben op een eerder tijdvak dan het moment van opleggen van de aanslag.  Dit betekent dat bankieren bij de belastingdienst soms voordelig is. Een hogere heffingsrente vergoed krijgen dan bij een bank mogelijk is of een lagere rente betalen dan u bij die bank verschuldigd zou zijn kan enig voordeel opleveren, alhoewel de mogelijkheden natuurlijk beperkt zijn.

De belastingdienst publiceert de rentepercentages samen met de wettelijke rentes op haar site. Via deze link komt u daar snel terecht.