18-05-2010
BTW onderwijs

In principe waren onderwijsactiviteiten in het beroepsonderwijs tot op heden -onder voorwaarden- vrijgesteld van BTW. Per 1 juli 2010 is deze vrijstelling alleen nog van toepassing indien het onderwijs wordt verzorgd door ondernemenrs die zijn ingeschreven in het Register Kort Beroepsonmderwijs (R.K.B.). Dit betekent dat indien u werkzaam bent als verzorger van beroepsonderwijs en u belang heeft bij het handhaven van de vrijstelling, u inschrijving in het R.K.B. dient te verzorgen. Er is een erkenningsregeling van toepassing, afhankelijk van een kwaliteitstoets. Niet iedereen kan zomaar worden ingeschreven. Op de site http://www.crkbo.nl kunt u verder worden geholpen.
Tot 31 december 2010 geldt overigens een overgangsregeling voor onderwijscontracten die zijn aangegaan voor 1 juli 2010, die blijven dit jaar nog vrijgesteld..