20-01-2010
Dividendnota

Eigenlijk moest altijd al een dividendnota worden uitgereikt bij uitkering van dividend aan een aandeelhouder, maar deze regel werd massaal genegeerd. De formele sancties werden nimmer opgelegd. Vanaf 1 januari 2010 wordt deze sanctiebevoegdheid ondergebracht in het fiscale boeterecht. Dat betekent dat een inspecteur een dergelijke boete kan opleggen en deze bedraagt max. € 4.920.  Of deze boetes nu wel opgelegd gaan worden is niet duidelijk. Indien u alle risico’s wilt vermijden kunt u beter maar wel een dividendnoata uitreiken. Wat dat is?  Een soort ” factuur”  waarop genoemd moeten worden:

• naam en adres van de afzender, de vennootschap dus
• naam en adres van de ontvanger
• datum waarop het dividend ter beschikking is gesteld
• de omschrijving en het bedrag van de dividendfuitkering
• de ingehouden dividendbelasting
• een opvolgend notanummer

NB: in maart 2010 heeft minister De Jager besloten dat een dividendnota niet behoeft te worden uitgereikt aan dga’s, dit in het kader van administratieve lastenvermindering.