Kamer van Koophandel
De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50.881.965.

Belastingdienst
Het BTW indentificatienummer is NL 0890.21.617.B.03
Het bureau is ingeschreven bij de belastingdienst als belastingconsulent onder beconnummer 574.946

Bankrelaties
Het bankrekeningnummer bij de Triodos Bank (Zeist) is 19.83.56.196