De tarieven en vrijstellingen bij schenken en erven wijzigen jaarlijks. Ook kunnen voor bepaalde vrijstellingen voorwaarden van toepassing zijn. Laat u zich goed informeren voordat u schenkingen verricht. De vrijstellingen gelden per ontvanger.

Enkele belangrijke vrijstellingen schenkbelasting (2019):
aan een kind, jaarlijks 5.428
aan een kind van 18 tot 39 jaar, eenmalig 26.040
aan kind 18-39 jr eenmalig tbv studie 53.602
t.b.v. aankoop huis ed (voorwaarden!!) 102.100
overige schenkingen 2.173
Enkele belangrijke vrijstellingen erfbelasting:
echtgenoot / geregistreerd partner 650.913
kinderen en kleinkinderen 20.616
zieke en gehandicapte kinderen 61.840
ouders 48.821
overige verkrijgers 2.173
Tarieven schenk- en erfbelasting 2019:
bedrag tot 124.727 bedrag boven 124.727
echtgenoot en kinderen 10% 20%
(achter)kleinkinderen 18% 36%
broers, zussen, grootouders 30% 40%