Buitengewone lasten

De afgelopen jaren is de regeling ten aanzien van aftrekbaarheid van medische kosten en daaraan gerelateerde uitgaven meerdere malen gewijzigd. Dit betrof zowel de soort uitgaven die al dan niet tot aftrek konden leiden als de grens waarboven aftrek daadwerkelijk mogelijk is.

In 2010 is de regeling als volgt.:

Drempel:
Kosten die boven de drempel uitkomen zijn aftrekbaar. Deze drempel bedraagt 1,65% van het zogenaamde drempelinkomen. Dat drempelinkomen bestaat uit inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3), voor aftrek van persoonsgebonden kosten (bijv. studiekosten, giften, alimentatie etc.)
De drempel van 1,65% van het drempelinkomen wordt nog verhoogd bij inkomens boven de E 38.722. Over het bedrag dat u meer verdiende wordt de drempel verhoogd met 5,75% van dat meerdere.  Om het nog wat ingewikkelder te maken mogen de werkelijke uitgaven bij een drempelinkomen onder de E 32.738 met een factor 1.77 (< 65 jr) of 2,13 (>65 jr) worden vermenigvuldigd.

Aftrekbare uitgaven (indien niet vergoed door een verzekering):
Voorgeschreven medicijnen
Medische hulpmiddelen (echter geen brillen)
Noodzakelijke aanpassingen woning
Vervoerskosten
Reiskosten ziekenbezoek (soms)
Voorgeschreven dieetkosten volgens tabel
Kosten artsen, tandartsen en dergelijke
Kosten ziekenhuis
Pedicure, alternatieve genezers etc: alleen bij medische noodzaak en op voorschrift van een erkend arts.

Niet meer aftrekbaar zijn o.a.
verzekeringspremies
kosten awbz instellingen / eigen bijdragen / thuiszorg
uitvaartkosten
huisapotheek
brillen

Opmerking: Eigen bijdragen AWBZ instellingen worden soms “te laat” in rekening gebracht. Kosten m.b.t. 2008 die na 30 november 2008 aan u zijn berekend en in 2009 zijn betaald, zijn nog wel aftrekbaar. Overigens ook wel aardig: bedragen die door het CAK in rekening zijn gebracht over 2008 of eerder na 30 november 2009 behoeft u niet te betalen!